​Links

  • ​Synshjælpemidler

Synshjælpemidler kan formidles til borgerne via hjemkommunen:

Øjenforeningen Værn om Synet har udgivet brochuren ”Svagsynshjælp. Optisk. Elektronisk".​
Socialstyrelsens hjemmeside om synshandicap.

  • Tilsynsrapport for Øjenklinikken Skt. Clemens

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager regelmæssigt tilsyn med private klinikker for at sikre at den gældende lovgivning overholdes og at den lægelige behandling i klinikken lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard.​

Tilsynsrapporten
fra det seneste tilsyn i 2012 konkluderede, at alt var i orden i Øjenklinikken Skt. Clemens.

  • Måling af patientoplevet kvalitet 2017

Klinikrapport

Kommentarrapport

  • Utilsigtet hændelse

Oplever en patient eller pårørende en utilsigtet hændelse i øjenklinikken, er det muligt at indrapportere denne til Dansk Patient-Sikkerheds-Database.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.

  • Klage over sundhedsfaglig behandling

Hvis en patient ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling i klinikken, da skal patienten henvende sig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

  • Patienterstatningen

Hvis en patient er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse i klinikken og ønsker erstatning, da skal patienten henvende sig til Patienterstatningen. ​

Klinikken akkrediteret uden bemærkninger
Øjenklinikken Skt Clemens er i april 2018 akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel under IKAS og opnåede højeste score første gang uden bemærkninger i rapporten. Læs denne nedenfor
Læs hele nyheden
Nyt dataprogram til beregning af nye linser
Øjenklinikken Skt. Clemens har netop indkøbt verdens mest nøjagtige dataprogram til beregning af nye linser i forbindelse med grå stær operation og multifokale linseoperationer.
Læs hele nyheden
Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport
Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport.
Læs hele nyheden

Øjenklinikken Skt. Clemens

CVR: 27514103​

Medicinsk telefon

📱 86 12 17 82

Kirurgisk telefon

📱 ​86 12 90 70​